Hjem

Dobermann

En Race til sport, avl og familien - intelligent og udfordrende

Nyheder

Næstkommende arrangementer i DDK:

- 13.-14.01.2018 Lydighedskursus i DDK Gr. Nordjylland

- 17.03.2018 Åben prøve i DDK Gr. Thy

- 25.03.2018 Generalforsamling

Kalender

Ny side oprettet til ZTP

Der er oprettet en resultatside til resultater for danskejede dobermann samt et indsendelsesskema til samme

Klik her

Deadline til bladet

D. 15.02.2017

Lydighedskursus i DDK Gr. Nordjylland

klik her

DM 2017, indlæg fra DDK Gr. Thy

klik her

MEDDELELSE FRA KASSEREREN

I det kommende November medlemsblad findes et giroindbetalingskort vedrørende kontingent

for året 2018. Det relevante beløb bedes venligst indbetalt ( Enkelt medlemskab 450 kr.

Par medlemsskab 550 kr.), dog senest 2. januar 2018 jævnfør vedtægterne.

Betales med kontanter, skal beløbet være kassereren i hænde senest 2. januar 2018.

Betales via netbank: Benyt kontonr. 9570 0001317784.

For en ordens skyld bemærkes, at der ikke fremsendes kvittering for betalingen. Så bevar

derfor en kvittering (posthuset, kontoudskrift mm).

Med venlig hilsen

Tage Smith

Der skal foreligge skriftlig accept fra fotografen hver eneste gang, et billede skal gengives i bladet eller på hjemmesiden herunder også tilladelse til evt. beskæring - hvilket bedes medsendt til redaktøren. Jvf. domsfældelse vedr. ophavsret mod Cavalierklubben ved retten i Næstved.

Støt vores blad med en annonce og få et link her: