Årskonkurrence

Dobermann

En Race til sport, avl og familien - intelligent og udfordrende

Årets bedste IPO1-IPO2-IPO3

Klubtitler til uddeling ved klubbens generalforsamling

Regler for årets bedste IPO1-2-3 dobermann:

Hunden skal være en dobermann med FCI-godkendt stambog.

- Hundeføreren samt ejer skal være medlem af Dansk Dobermann Klub.

- Prøven skal være bestået i Danmark eller til FCI WM/IDC WM.

Dokumentation for beståede prøver, der ikke er taget i DDK-regi - og som skal indgå i konkurrencen, bedes venligst tilsendt BHUA, webredaktøren samt bladredaktøren inden årets udgang.

 

Senest opdateret på DDKs koordineringsmøde oktober 2017 - gældende fra 1. januar 2018

 

Regler for årets bedste hundefører konkurrence:

- Hunden skal være en dobermann eller dobermannlignende.

- Hundeføreren samt ejer skal være medlem af Dansk Dobermann Klub.

 

Konkurrencen følger kalenderåret, og vinderen hædres ved den efterfølgende ordinære generalforsamling - i lighed med bedste IPO 1-2-3 dobermann.

Den vindende hundefører, er den hundefører, der har opnået flest point.

Hundeføreren præmieres med 1.000 kr. samt en pokal til eje.

 

Regler for deltagelse:

Er prøven ikke aflagt i DDK-regi, er det HFs ansvar at indberette det opnåede resultat til BHUA, webredaktøren samt bladredaktøren inden årets udgang.

 

Pointgivning:

Gældende DKK brugsprøveprogram samt ZTP, AEP og Körung.

Alle prøver og konkurrencer er pointgivende, uanset hvilken klub eller land prøven er aflagt i.

 

Pointskala:

BPB, FPr og UPr: 2 point

BPAB, UHP, FP, SL, ZTP/AEP og Körung: 4 point

BPABC, IPO1-2-3 og IPO SPH/SPH1-2: 6 point

Dobbelt point til mesterskaber.

Der gives kun point ved beståede prøver.

 

I tilfælde af pointlighed trækkes der lod.

 

Senest opdateret af BHUA - gældende fra 1. januar 2018

Husk at indsende resultaterne til BHUA samt redaktørerne for både blad og hjemmeside

Hundeførerpoint pr. 31.12.2017

Hundeførerpoint pr. 10.02.2018