Årskonkurrence

Dobermann

En Race til sport, avl og familien - intelligent og udfordrende

Klubtitler til uddeling ved klubbens generalforsamling

Regler for årets bedste IPO1-2-3 dobermann:

Hunden skal være en dobermann med FCI-godkendt stambog.

- Hundeføreren samt ejer skal være medlem af Dansk Dobermann Klub.

- Prøven skal være bestået i Danmark eller til FCI WM/IDC WM.

Dokumentation for beståede prøver, der ikke er taget i DDK-regi - og som skal indgå i konkurrencen, bedes venligst tilsendt BHUA, webredaktøren samt bladredaktøren inden årets udgang.

 

Senest opdateret på DDKs koordineringsmøde oktober 2017 - gældende fra 1. januar 2018

 

Regler for årets bedste gruppe & hundefører konkurrence:

- Hunden skal være en dobermann eller dobermannlignende.

- Hundeføreren samt ejer skal være medlem af Dansk Dobermann Klub.

 

Konkurrencen følger kalenderåret, og vinderne hædres ved den efterfølgende ordinære generalforsamling - i lighed med bedste IPO 1-2-3 dobermann.

Den vindende gruppe og hundefører, er den gruppe henholdsvis hundefører, der har opnået flest point.

Begge præmieres med 1.000 kr., hundeføreren med en pokal til eje, og den vindende gruppe tildeles æren af at oppebære en Vandrepokal for det pågældende kalenderår.(Inskription og erstatningspokal udredes af DDK).

 

Regler for deltagelse:

Det skal fremgå af tilmelding og/eller resultatliste, hvilken gruppe HF stiller for.

Medlemmer, uden tilhørsforhold til en DDK gruppe, deltager på lige fod med andre medlemmer.

Er prøven ikke aflagt i DDK-regi, er det HFs ansvar at indberette det opnåede resultat til BHUA, webredaktøren samt bladredaktøren inden årets udgang.

 

Pointgivning:

Gældende DKK brugsprøveprogram samt ZTP, AEP og Körung.

Alle prøver og konkurrencer er pointgivende, uanset hvilken klub eller land prøven er aflagt i.

 

Pointskala:

BPB, FPr og UPr: 2 point

BPAB, UHP, FP, SL, ZTP/AEP og Körung: 4 point

BPABC, IPO1-2-3 og IPO SPH/SPH1-2: 6 point

Dobbelt point til mesterskaber.

Der gives kun point ved beståede prøver.

 

I tilfælde af pointlighed trækkes der lod.

 

Senest opdateret på koordineringsmødet oktober 2017 - gældende fra 1. januar 2018

Årets bedste IPO1-IPO2-IPO3

Hundeførerpoint pr. 31.12.2017

Husk at indsende resultaterne til BHUA samt redaktørerne for både blad og hjemmeside