Årskonkurrence

Dobermann

En Race til sport, avl og familien - intelligent og udfordrende

Årets bedste IPO1-IPO2-IPO3

Klubtitler til uddeling ved klubbens generalforsamling

Regler for årets bedste IPO1-2-3 dobermann:

Hunden skal være en dobermann med FCI-godkendt stambog.

- Hundeføreren samt ejer skal være medlem af Dansk Dobermann Klub.

- Prøven skal være bestået i Danmark.

Dokumentation for beståede prøver, der ikke er taget i DDK-regi - og som skal indgå i konkurrencen, bedes venligst tilsendt BHUA, webredaktøren samt bladredaktøren inden årets udgang.

 

Senest opdateret på DDKs generalforsamling 25. marts 2012 - gældende fra 1. januar 2012

 

Regler for årets bedste gruppe & hundefører konkurrence:

- Hunden skal være en dobermann eller dobermannlignende.

- Hundeføreren samt ejer skal være medlem af Dansk Dobermann Klub.

 

Konkurrencen følger kalenderåret, og vinderne hædres ved den efterfølgende ordinære generalforsamling - i lighed med bedste IPO 1-2-3 dobermann. Den vindende gruppe og hundefører, er den gruppe henholdsvis hundefører, der har opnået flest point. Begge præmieres med 1.000 kr., hundeføreren med en pokal til eje, og den vindende gruppe tildeles æren af at oppebære en Vandrepokal for det pågældende kalenderår.(Inskription og erstatningspokal udredes af DDK).

 

Regler for deltagelse: Det skal fremgå af tilmelding og/eller resultatliste, hvilken gruppe HF stiller for. Medlemmer, uden tilhørsforhold til en DDK gruppe, deltager på lige fod med andre medlemmer. I så tilfælde tilfalder gruppe-point den arrangerende gruppe, såfremt prøven er aflagt i DDK-regi. Er prøven ikke aflagt i DDK-regi, er det HFs ansvar at indberette det opnåede resultat til BHUA, webredaktøren samt bladredaktøren inden årets udgang.

 

Pointgivning: Alle prøver, godkendt af Dansk Kennel Klubs samt ZTP, AEP og Körung tæller i pointgivningen, og alle prøver tæller lige. Alle prøver og konkurrencer er pointgivende, uanset hvilken klub eller land prøven er aflagt i.

 

Hundeføreren og gruppen optjener 1 point hver gang, der stilles til en prøve (tilmeldingspoint) - undtaget herfra er dog prøver, hvor teamet diskvalificeres. Bestås prøven tillægges 4 point. Ved åbne konkurrencer eller mesterskaber, tillægges en bestået prøve yderligere 5 point. Det er ikke en forudsætning, at samtlige prøvens discipliner indgår - fx som ved B-C matcher.

Kun B-C matcher, hvor alle klubbens medlemmer forlods er inviteret til at deltage i 2 discipliner, medtages som pointgivende. Gældende er endvidere, at FPr 1, 2 og 3, UPr 1, 2 og 3, IPO 1, 2 og 3, samt SL 1, 2 og 3 skal aflægges i den nævnte rækkefølge. Har man bestået en IPO prøve, skal man dog gå direkte over til samme niveau i SL, FPr og UPr eller ét niveau højere. Har man bestået en SL prøve, skal man gå direkte over til samme niveau i FPr og UPr eller ét niveau højere. IPO synonymt med BHP/VPG.

 

I tilfælde af pointlighed, vinder den HF/gruppe med flest beståede prøver, er der også her pointlighed trækkes der lod.

 

Senest opdateret på koordineringsmødet d. 30. oktober 2016 - gældende fra 1. januar 2017

Hundeførerpoint pr. 10.10.2017

Husk at indsende resultaterne til BHUA samt redaktørerne for både blad og hjemmeside