Figuranter

Dobermann

En Race til sport, avl og familien - intelligent og udfordrende

Figuranter

 

DDK's godkendte prøvefiguranter:

Navn:

Adresse:

Telefon:

E-mail:

Mønstret:

Jesper Hammer Jensen

Lupinvej 3, 3390 Hundested

40644997

jesperhammer1980@gmail.com

Marts 2017

For 2 år

Peter Jørgensen

Tornhøjparken 70, 9220 Aalborg Ø

24676249

familien_j@hotmail.com

Marts 2017

For 2 år

Vytautas Bernat

Nissetvej 7, Silkeborg 8600

22385668

vitautasbernat@gmail.com

Marts 2017

For 2 år

Niels Jensen

Degnelodden 1, 3200 Helsinge

23645396

vaksemand1@gmail.com

Marts 2017

For 2 år

Regler for mønstring af figuranter:

Der afholdes mønstring hvert andet år.

Alle godkendte figuranter skal til mønstring hvert andet år.

Kun medlemmer af DDK kan godkendes.

Der gives mulighed for mønstring i det mellemliggende år. Mønstringen/godkendelsen er gældende til førstkommende ordinære mønstring.

Omkostninger i forbindelse med ekstraordinære figurantmønstringer afholdes af deltagende figuranter/arrangerende gruppe og er DDK uvedkommende.

Alle figuranter skal medbringe en eller flere hunde. Ved mønstringen skal hunde, der er ukendte for figuranten, foretrækkes. Hundene skal beherske det pågældende program og må ikke være kategorisk urene. Dommeren dirigerer figuranten som til en almindelig prøve.

Dommer:

Der skal benyttes en godkendt brugsprøve-dommer, en godkendt figurant samt BHUA.

BHUA:

BHUA indkalder til - og leder mønstringen efter følgende procedure:

Oplysning til figuranterne og grupperne om tid og sted.

Officiel velkomst samt udlevering af rækkefølge, ca. tid på fig. Hvilke hunde fig. skal løbe.

Første fig. på dagen vil blive udvalgt af bedømmelsespanelet og vil være retningsgivende for bedømmelsen på dagen.

Afslutning med udlevering af underskrevet figurant licens kort til nye fig. Tak til fig. - hundeførere samt køkken osv.

Bedømmelse:

For godkendelse skal der opnås enighed/flertal mellem dommer, figurant og BHUA.

Alle DDK-godkendte prøvefiguranter optages på DDKs figurantliste, der offentliggøres i DDKs medlemsblad og på klubbens hjemmeside.

Prøvefiguranter, der ikke reagerer på BHUA's indkaldelse til mønstring, fratages godkendelsen og slettes af listen.

Økonomi:

For alle prøvefiguranter er selve mønstringen vederlagsfri. Udgifter til rejse og fortæring er for figurantens / hjemmehørende gruppes egen regning.

 

Opdateret på koordineringsmøde oktober 2017