Koordineringsmøde

Dobermann

En Race til sport, avl og familien - intelligent og udfordrende

Koordineringsmøde

Landsdækkende koordineringsmøde/hundeførermøde

- Det er BHUAs opgave at indkalde til det årlige landsdækkende koordineringsmøde / hundeførermøde med angivelse af sted, dato osv. Mødet afholdes hvert år den sidste søndag i oktober kl. 12 i DDK Gr. Odense. Der indkaldes til Koordinerings/ HF-mødet via bladet og hjemmeside med et varsel på min. 3 uger.

- Alle medlemmer af Dansk Dobermann Klub kan deltage.

- Hver gruppe skal stille med mindst én repræsentant til det årlige koordineringsmøde, for at gruppen kan opretholde sin eksistens under DDK.

- Ved afstemninger har BHUA (eller dennes substitut) én stemme og hver gruppe har én stemme. Medlemmer uden tilhørsforhold til en gruppe vælger ligeledes en repræsentant, der også har én stemme

- Forslag, der ønskes behandlet på mødet skal tilsendes BHUA senest 14 dage før.

Tilmelding skal være BHUA i hænde senest 5 dage før mødets afholdelse.

- Deltagerne er beslutningstager mht. reglerne i forhold til pladsernes regelsæt. Dog har DDK's bestyrelse vetoret, hvis reglerne modarbejder egne eller DKK's vedtægter.

- Dagsorden inklusiv forslag offentliggøres 1 uge før mødets afholdelse.

- Afholdelse af DDK-DM samt Landsdelsmesterskaber forsøges planlagt 2 år frem.

- BHUA sørger for forslag til valg af referent og ordstyrer samt personer eller gruppe til at servicere deltagerne på Koordinerings/ HF-mødet.

 

Kursus

- BHUA arrangerer efter behov kurser i spor, lydigheds- og beskyttelses-arbejde, endvidere figurantkurser.

 

Mesterskaber

- Har en gruppe mulighed for og faciliteter til at afholde et DM eller LM, kan der ansøges om dette til BHUA. Der er faste regler for afholdelse af mesterskaber.

 

I øvrigt

- Skulle yderligere oplysninger ønskes til ovenstående, er I altid velkomne til at kontakte BHUA, som vil hjælpe jer på bedste måde.

- Der må ikke i andre DDK grupper afholdes arrangementer samme dag, som der i en DDK gruppe afholdes mesterskaber eller udstilling.

 

Anvendte forkortelser

BHUA

Brugshundeansvarlig

DAG

Den Arrangerende Gruppe

DDK

Dansk Dobermann Klub

DKK

Dansk Kennel Klub

DM

Danmarksmesterskab

FCI

Federation Cynologique Internationale

IPO

International Brugshundeprøve (International Prüfungs Ordnung)

LM

Landsdelsmesterskab

Senest ændret på Generalforsamlingen d. 20.03.2016