Titler

Dobermann

En Race til sport, avl og familien - intelligent og udfordrende

Titler

Danske Championater

Dansk Eksteriørchampion (DKCH)

Tildeles den hund, der mindst tre gange af mindst tre forskellige dommere på danske udstillinger, anerkendt af DKK, har opnået certifikat. Det sidste certifkat skal være opnået, efter at hunden er fyldt 24 måneder.

For at en dobermann kan tildeles et certifikat, skal den have bestået en brugshundeprøve.

For anmeldelse i brugshundeklasse kræves én af følgende brugsprøver bestået i en af DKK anerkendt specialklub/forening: IPO-VO, IPO1, IPO2, IPO3, BHP1, BHP2, BHP3, PH-kåring, FH 2-kåring. Udenlandsk ejede hunde skal ved anmeldelsen vedlægge kopi af FCIs anerkendte brugsprøvecertifikat som dokumentation for bestået adgangsgivende prøve.

Hunde registreret i et FCI-anerkendt land kan endvidere blive dansk eksteriørchampion, hvis den efter den 1. januar 2008 opnår 1 dansk certifikat (CAC), og forinden har opnået nationalt eksteriørchampionat i et FCI-medlemsland. Her gælder, at det danske certifikat ikke behøver at være opnået, efter at hunden er fyldt 24 måneder, hvis det udenlandske nationale championat, der udløser det danske championat, er opnået efter at hunden er fyldt 24 måneder. Der kan først ansøges om dansk eksteriørchampionat, efter at hunden er fyldt 24 måneder. Omvendt er samme aftale indgået med de pågældende lande.

 

Klubjuniorchampion (KLBJCH)

Tildeles den dobermann, der to gange i junior-klassen (henholdsvis han og tæve) har opnået at blive EX1 CK på to forskellige specialklub-udstillinger under mindst 2 forskellige dommere. Såfremt EX1 CK allerede har opnået titel af KLBJCH, går det titelgivende CK videre til EX2 CK, og så fremdeles. Ansøgning herom skal ske til den til enhver tid avlsansvarlige i Dansk Dobermann Klub, hvorefter diplom udfærdiges. Titlen registreres mod gebyr på hundens titeloversigt i hundeweb.dk

 

Klubchampion (KLBCH)

Tildeles den dobermann, der fire gange i champion-klassen (henholdsvis han og tæve) har opnået at blive EX1 CK på fire forskellige specialklub-udstillinger under mindst 3 forskellige dommere. Såfremt EX1 CK allerede har opnået titel af KLBCH, går det titelgivende CK videre til EX2 CK, og så fremdeles. Ansøgning herom skal ske til den til enhver tid avlsansvarlige i Dansk Dobermann Klub, hvorefter diplom udfærdiges. Titlen registreres mod gebyr på hundens titeloversigt i hundeweb.dk

 

Klubveteranchampion (KLBVCH)

Tildeles den dobermann, der to gange i veteran-klassen (henholdsvis han og tæve) har opnået at blive EX1 CK på to forskellige specialklub-udstillinger under mindst 2 forskellige dommere. Såfremt EX1 CK allerede har opnået titel af KLBVCH, går det titelgivende CK videre til EX2 CK, og så fremdeles. Ansøgning herom skal ske til den til enhver tid avlsansvarlige i Dansk Dobermann Klub, hvorefter diplom udfærdiges. Titlen registreres mod gebyr på hundens titeloversigt i hundeweb.dk

 

Dansk Brugschampion (DKBRCH)

Hunden skal have opnået Very Good på en FCI-anerkendt udstilling samt have en af DKK godkendt HD-status på mindst C. Endvidere kræves BHP3 eller IPO3 bestået to gange med mindst 270 point eller DcHs FH 2-kåring bestået to gange med mindst 225 point eller PHs patruljeklasse (eller højere klasse) bestået to gange med mindst 207 point, opnået i konkurrencer godkendt af PH og efterfølgende attesteret i form af indsendt skema fra PH. For samtlige brugsprøveresultater gælder, at de skal være opnået på DKK-anerkendte brugsprøver afholdt i Danmark.

 

Nordiske Championater

Nordisk Champion (NORDCH)

Nordisk udstillingschampionat tildeles den hund, der har opnået eksteriørchampionat i 3 af de nordiske lande. Titlen tildeles i det land, hvor hundens 3. tællende championat opnås.

 

Internationale Championater

For samtlige internationale championater gælder, at hundens forfædre skal være stambogsførte med FCI-anerkendte aner i mindst 3 generationer.

Reglerne fastsættes til enhver tid af Fédération Cynologique Internationale (FCI).

International Eksteriørchampion (INTCH)

Tildeles hunde, der har opnået to CACIBer i to forskellige lande under to forskellige dommere. Der skal mindst gå et år og en dag mellem det første og det sidste CACIB. Hvis hundens sidste CACIB er opnået inden den 1. januar 2008, skal hunden have opnået dansk eksteriørchampionat, inden der kan ansøges om internationalt eksteriørchampionat for hunden.

Når samtlige CACIBer samt øvrige krav for opnåelse af internationalt eksteriørchampionat er opnået, skal dette omgående meddeles DKK, der derefter ansøger FCI om godkendelse.

Tildeling af CACIB (kun på internationale udstillinger): Dersom dommeren finder kvaliteten høj nok, kan der gives CACIB til højst placerede hanhund og højst placerede tæve inden for racen, forudsat at hunden er stambogsført med FCI-anerkendte aner i mindst 3 generationer, er over 15 måneder gammel og er anmeldt i enten mellemklasse, åben klasse, brugshundeklasse eller championklasse. Dommeren kan, dersom kvaliteten er høj nok, tildele næstbedste hund inden for hvert køn reserve-CACIB. Reserve-CACIB får kun betydning i det tilfælde, hvor et tildelt CACIB annulleres (for eksempel hvis den hund, der har fået tildelt CACIB, i forvejen er international champion).

 

International udstillingschampion (INTCH(U))

Hunden skal have opnået fire CACIBer i tre forskellige lande under tre forskellige dommere. Der skal mindst gå et år og en dag mellem det første og det sidste CACIB.

 

International Brugschampion (INTBCH)

Tildeles hunde, der opnået to CACIT eller to reserve-CACIT. Titlen tilkendes på begæring af hundeføreren, gennem DKK via FCI. Tildeling af CACIT og reserve-CACIT finder sted ved konkurrencer, som er anerkendt hertil af FCI. Hundene fremføres i højeste prøvetrin (klasse 3). En sådan konkurrence skal være ”international”, dvs. alle FCI’s medlemslande skal - via de nationale kennelklubber - være indbudt. Der skal være indbudt mindst to dommere, hvoraf mindst den ene skal komme fra et andet land end arrangørlandet. CACIT tildeles på dommerens vurdering. CACIT og reserve-CACIT kan kun tildeles hunde, som:

 

- efter at være fyldt 15 måneder mindst har opnået præmieringsgraden “Very Good” på en international FCI udstilling i brugshunde-, åben- eller mellem klasse

 

- ved prøven har opnået bedømmelsen ”Fortrinlig” eller ”Særdeles God”. Tildeling af CACIT henholdsvis reserve-CACIT er ikke automatisk tilknyttet det opnåede prædikat

 

- er anført i FCI’s gruppeinddeling (nomenklatur) i grupperne 1, 2 eller 3 og undergivet en brugshundeprøve (brugshunde og sporhunde).

 

Internationalt eksteriør- og brugschampion

Hunde, der på én gang opfylder betingelserne til begge championater, vil modtage dobbelttitlen International Brugs- og Eksteriørchampion.

 

Udstillingsvindere

World Winner, World Junior Winner og World Veteran Winner (WW) (WJW) (WVW)

Titlerne World Winner, World Junior Winner og World Veteran Winner kan opnås én gang årligt på FCI's Verdensudstilling efter særlige regler fastsat af FCI. Titlerne registreres mod gebyr på hundens præmieoversigt efterfulgt af tocifret årstal.

 

European Winner European Junior Winner og European Veteran Winner (EUW) (EUJW (EUVW)

Titlerne European Winner, European Junior Winner og European Veteran Winner kan opnås én gang årligt på FCI's Europasektionsudstilling efter særlige regler fastsat af FCI. Titlerne registreres mod gebyr på hundens præmieoversigt efterfulgt af tocifret årstal.

 

Nordisk vinder, Nordisk juniorvinder og Nordisk veteranvinder (NORDV) (NORDJV) (NORDVV)

Titlerne Nordisk vinder, Nordisk juniorvinder og Nordisk Veteranvinder kan opnås én gang årligt på Nordisk Vinderudstilling efter særlige regler fastsat af NKU. Titlerne registreres mod gebyr på hundens præmieoversigt efterfulgt af tocifret årstal. Danskejede hunde får dog denne titel registreret automatisk på hundens præmieoversigt, hvis udstillingen er blevet afholdt i Danmark.

 

Dansk Titler

Københavnsvinder, Københavnsjuniorvinder og Københavnsveteranvinder (KBHV) (KBHJV) (KBHVV)

Københavnsvindertitlen tildeles en gang årligt (i Københavnsområdet) til bedste han og tæve med CK i hver race. På samme udstilling tildeles titlen Københavnsjuniorvinder til bedste junior han og tæve med CK samt titlen Københavnsveteranvinder til bedste veteran han og tæve med CK. Titlerne registreres automatisk på hundens præmieoversigt efterfulgt af tocifret årstal.

 

Dansk Dobermann Klub Vinder og Dansk Dobermann Klub Junior Vinder (DDKV) (DDKJV)

Titlen Dansk Dobermann Klub Vinder tildeles én gang årligt på en udstilling udvalgt af Dansk Dobermann Klub til bedste han og tæve med CK. På samme udstilling tildeles titlen Dansk Dobermann Klub Junior Vinder til bedste junior han og tæve med CK. DKK påtager sig ingen form for administration eller kontrol af titlen, men den registreres mod gebyr på hundens præmieoversigt efterfulgt af tocifret årstal.

 

Årets DKK-racevinder

På DKK's udstillinger afvikles der hvert kalenderår en konkurrence om "Årets DKK-racevinder". De udstillinger, der tæller med i denne konkurrence, fastsættes for et år ad gangen af Dansk Kennel Klub og vil fremgå af DKK's udstillingsprogram for det pågældende år.

Konkurrencen afgøres ved hjælp af et pointsystem, hvor hundene får points efter følgende skala:

BIR = 5 points

BIM = 3 points

Pointene tælles sammen for alle årets tællende udstillinger, og den hund, der har opnået højest pointtal, bliver "Årets DKK-racevinder". Står to eller flere hunde lige i konkurrencen, vinder den hund, der har opnået flest BIR-placeringer. Står hundene herefter stadig lige, vinder den hund, der har opnået sin bedste placering på den udstilling, hvor der var det største antal tilmeldte hunde i racen. Står hundene herefter stadig lige, vinder den hund, der har opnået sin næstbedste placering på den udstilling, hvor der var det største antal tilmeldte hunde i racen.

Årets DKK-racevinder kan mod betaling få udstedt et "DKK-racevinder" diplom. Titlen registreres på hundens præmieoversigt efterfulgt af tocifret årstal.

 

Dansk Vinder, Dansk Junior Vinder og Dansk Veteran Vinder (DKV) (DKJV) (DKVV)

Titlen Dansk Vinder tildeles én gang årligt på en udstilling udvalgt af Dansk Kennel Klub til bedste han og tæve med CK i hver race. På samme udstilling tildeles titlen Dansk Juniorvinder til bedste junior han og tæve med CK samt titlen Dansk Veteranvinder til bedste veteran han og tæve med CK. Titlerne registreres automatisk på hundens præmieoversigt efterfulgt af tocifret årstal.

Ansøgning om FCI brugsprøvecertifikat

 

For at anmode om dette skal man sende en mail til DKK (Dansk Kennel Klub) indeholdene hundens registreringsnummer.

Såfremt den relevante prøve er registreret på Hundeweb, behøver man ikke medsende dokumentation for prøven. Er det ikke tilfældet, så skal man medsende kopi af prøvebeviset.

Gebyret for FCI brugsprøvecertifikatet bedes indbetalt.